Η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κα. Χριστιάνα Καλογήρου, εξέδωσε σήμερα απόφαση απαγόρευσης της λειτουργίας της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης με την επωνυμία «Αλληλεγγύη Λέσβου Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία», καθώς η τελευταία χρησιμοποιεί ακατάλληλο χώρο για τη διαβίσωση μεταναστών-προσφύγων.

Το συμπέρασμα της απόφασης:

«Απαγορεύουμε τη λειτουργία της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης με την επωνυμία «Αλληλεγγύη Λέσβου Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία», στο χώρο της Παιδικής Εξοχής πρώην ΠΙΚΠΑ Νεάπολης Λέσβου, ιδιοκτησίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που έχει παραχωρηθεί άνευ ανταλλάγματος κατά χρήση στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (πρώην ΘΕΟΜΗΤΩΡ) και κατά δήλωση έχει παραχωρηθεί από το ανωτέρω νομικό πρόσωπο στην ως άνω μη κερδοσκοπική οργάνωση, και χρησιμοποιείται για την διαβίωση μεταναστών-προσφύγων, καθώς και τη χρήση του χώρου αυτού, καθώς θεωρείται ακατάλληλος και επικίνδυνος για τη Δημόσια Υγεία και το Περιβάλλον.

Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλει την απόφαση αυτή για λόγους νομιμότητας, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευσή της, ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 227 παρ. 1α του Ν.3852/2010.

Η Γενική Αστυνομική Δ/νση Λέσβου στην οποία αποστέλλεται η παρούσα, καλείται για τις δικές της κατά νόμο ενέργειες, σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ 8 του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228/τ.Α’), όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 58 του Ν 4075/2012 (ΦΕΚ 89/τ.Α’).

Η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου

Χριστιάνα Δ. Καλογήρου»

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here