Μέσα σε διάστημα 27 ημερών από τη στιγμή που θα διαπιστωθεί η παράβαση αδήλωτης εργασίας θα πρέπει οι εργοδότες να προσλάβουν τον εργαζόμενο.

Στη συνέχεια θα πρέπει να εξοφλήσουν το πρόστιμο, εάν θέλουν να επωφεληθούν των εκπτώσεων που προβλέπουν οι νέες διατάξεις του νόμου που ενεργοποιήθηκε από τις 21 Αυγούστου.

Τη διαδικασία επιβολής προστίμων περιγράφει υπουργική απόφαση σύμφωνα με την οποία εάν εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την ημέρα του ελέγχου ο εργοδότης προβεί στην πρόσληψη του εργαζομένου ή των εργαζομένων που διαπιστώθηκαν ως αδήλωτοι με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, το πρόστιμο μειώνεται σε 7.000 ευρώ σε περίπτωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας διάρκειας τουλάχιστον τριών μηνών, σε 5.000 ευρώ σε περίπτωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας διάρκειας τουλάχιστον έξι μηνών και σε 3.000 ευρώ σε περίπτωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους.

Η Πράξη Επιβολής Προστίμου επιδίδεται στον εργοδότη εντός επτά εργάσιμων ημερών από την ημέρα επίδοσης του Δελτίου Ελέγχου και εντός της ίδιας προθεσμίας διαβιβάζονται στον ΕΦΚΑ τα στοιχεία προκειμένου να καταλογιστούν ασφαλιστικές εισφορές τριμήνου με βάση τον κατώτατο μισθό ή το κατώτατο ημερομίσθιο.

Εάν αποδειχθεί απασχόληση πέραν των τριών μηνών ή αποδοχές υψηλότερες από τις κατώτατες, για το ελεγχόμενο διάστημα καταλογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here